ABOUT

KUKA JA MITÄ?

SUOMEKSI

Vedostamassa_pieni.png

TAITEILIJASTA:

 

Olen Veera Hoppula, jyväskyläläinen vuonna 1986 syntynyt taiteilija ja kirjoittaja. Teen teoksia puupiirrosmenetelmällä, piirrän ja maalaan.

Viime vuosina teokseni ovat saaneet usein alkuinnostuksensa luonnon muodoista, väreistä ja energiasta. Omat kokemukset kietoutuvat teoksiin eri tavoin, joskus symboleiden, joskus kuvallisen rytmin kautta.

Kirjoitukseni puolestaan sijoittuvat tyylilajiltaan jonnekin historiallisen mysteerin, kauhun ja fantasian välimaastoon. Teksteissäni olen kiinnostunut (naisten) historian ja nykyajan välisestä vuoropuhelusta ja feministisistä teemoista.

 

Koulutukseltani olen kuvataiteilija (AMK) ja LuK. Olen Suomen Taidegraafikot ry:n ja Suomen Puupiirtäjien Seuran jäsen.

 

PUUPIIRROSTEKNIIKASTA:

 

Puupiirrostekniikkaan tutustuin v. 2012, ja huomasin pian tekniikan olevan vaikkakin tavallaan yksinkertainen, myös hyvin monipuolinen ja se tuntui tuottavan sellaista jälkeä, jollaista halusin saada aikaan.

Työskennellessäni moniväripuupiirrosten parissa luon yhdestä teoksesta yleensä noin 7-10 vedosta, joiden joukossa kahta aivan samanlaista ei ole. Vedokset syntyvät painamalla japaninpaperille tai vastaavalle paperille painomustetta, joka on telattu kaiverretulle koivuvanerille. Hierrän vedokset käsin. Vanerilaattaa kaiverretaan työn edetessä jokaisella painokierroksella lisää, ensimmäisellä painokerralla sitä on kaiverrettu vain vähän, loppuvaiheilla lähes koko laatta saattaa olla kaiverrettu. Kaivertamattomat kohdat laatasta painautuvat paperille. Kun teos on valmis, vedoksille on painettu noin 5-10 kerrosta väriä päällekkäin.

Toisinaan teen myös yksivärisiä puupiirroksia, joissa tekniikka on sama, mutta yksinkertaisempi: laatta kaiverretaan kerralla valmiiksi ja kuvat tulevat valmiiksi yhdellä painokerralla.

YHTEYSTIEDOT:

E-Mail: veera@hoppula.com

 

ENGLISH

ABOUT THE ARTIST:

I am Veera Hoppula, visual artist and writer. I live in Jyväskylä, Finland and was born in 1986. I create my art using woodcut technique, drawing and painting.

In recent years I've gotten inspiration for my work from forms, colors and energy of nature. My personal experiences transfer to the artwork in different ways, sometimes through symbols, sometimes through visual rhythm.

My writings for their part are focused somewhere between historical mystery, horror and fantasy genres. In my texts I explore feminist themes and how history and present moment interact.

I have an art degree specializing in printmaking and a Bachelor´s degree in natural sciences. I am a member of The Association of Finnish Printmakers and Finnish Woodcut Artists Society.


 

ABOUT THE WOODCUT TECHNIQUE:

I started creating woodcuts around 2012, and soon noticed that while a relatively simple printmaking method, it is still extremely versatile, and it seemed to create the artistic expression I was looking for.

When working with multicolored woodcuts, from one piece of work I usually create an edition of around 7-10 prints. No two prints are ever exactly the same with this method. The prints are made by pressing printing ink on a japan paper (or a similar paper) from a birch plywood plate. The ink is first rolled on to the plate. I do my printing by hand, not using printing press. While the work progresses, the wooden plate is carved more on every printing round. At first round maybe just a little, towards the end of the progress almost the whole area of the plate might be carved out. The uncarved areas of the plate, where the ink is rolled, will always show on paper when pressed. When the final piece is done, each print has approximately 5-10 layers of color.

 

Sometimes I also create single block woodcuts, where the method is same but simpler: the plate is carved ready at once and images need only one round of printing.


 

CONTACT:

E-Mail: veera@hoppula.com